Đặng Trí Văn, DJ Trisvanw

Đặng Trí Văn

DJ / Dev / Data Analyst

Thông Tin

Don’t follow your dream, follow me !
Theo dõi tôi trên các mạng xã hội Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo...

Kinh Nghiệm
Full-Stack Developer
Responsible for the encomposing brand expreience.
Data Analyst at Google
Disrupt stumptown retro everyday carry unicorn.
Data Analyst at Facebook
Developed new conversion funnels and disrupt.
DJ / Producer
Vinahouse, House Lak...
Liên Hệ
District 1, Ho Chi Minh, Viet Nam
0888-888-003
me@v44.vn